g preparatiOd velikih i gigantskih rasa najosetljiviji su zglobovi i digestivni sistem.

Zbog velike telesne mase zglobovi velikih pasa izloženi su prekomernim opterećenjem i naprezanjem. Tokom rasta, a i tokom čitavog života treba paziti da količina kalcijuma i fosfora bude optimalna. Preventivnim davanjem pojedinih preparata izbeći ćete mogućnost nastanka nekih zdravstvenih problema kao sto su displazija kukova koja može dovesti i do većih promena na zglobnim hrskavicama. Kod nas možete nabaviti za preventivu gore pomenutih problema sledeće preparate:

Kafortan, Trixie kalcijum, Cal-d-phos, Glukozamin, ....

Dužina debelog creva velikih pasa 40 puta je veća od dužine debelog creva mini pudle, ali udeo creva u ukupnoj telesnoj težini kod malih pasa je 7%, a kod velikih pasa samo 2,8 %.

Zbog dužine debelog creva kod velikih pasa, svarena hrana se u njemu zadržava prilično dugo čime se stimuliše nepoželjna fermentacija.( povećanje broja mikroorganizama).

Dok dubina grudnog koša kod nekih pasa uslovljavaju dilataciju i torziju (proširenje i okretanje) želuca. Adekvatna ishrana koja može sprečiti gore pomenute pojave podrazumeva: koncentovanu hranu koja sprečava prenatrpavanje želuca, idealna svarljivost, prilagodjena veličina granule. Što se odabira hrane za pse tiče u ovakvim prilikama preporučujemo Vam:

Happy dog- Novi zeland, Royal canin senzibil, Hills Semzitive stomack...