Obaveštenje Kolačići se koriste na ovoj web stranici kako bi pružili najbolje korisničko iskustvo. Ako nastavite, pretpostavljamo da se slažete da primate kolačiće sa ove web lokacije. OK

KAMEN U MOKRAĆNOJ BEŠICI KOD MAČAKA

22/01/2021
od strane Vera Furtula
KAMEN U MOKRAĆNOJ BEŠICI KOD MAČAKA

Mokraćno kamenje ili uroliti su organizovani kristaloidi sa malo organske materije koji čine jednu celinu. Na osnovu sastava uroliti se mogu podeliti na struvitne i kalcijum oksalatne (calcium oxalate) kristale. Struvitni i kalcijum oksalatni (calcium oxalate) kristali su najčešći uroliti identifikovani kod mačaka. Urin kod mačaka je složen rastvor, u kom se u slučaju preteranog taloženja mineralnih soli, formiraju uroliti (mokraćno kamenje). Kada se mineralne soli sjedine u veću strukturu, tada se formira mokraćno kamenje ili uroliti. Mokraćno kamenje kod mačaka se najčešće nalazi u mokraćnoj bešici ali mogu da se nađu i na drugim mestima..

mokracno kamenje kod macaka

                                                                                            izvor: https://vcahospitals.com/know-...

Šta su struvitni a šta oksalatni mokraćni kristali (uroliti) kod mačaka?

Mokraćno kamenje ili uroliti kod mačaka u velikom broju slučajeva su poreklom struviti. Nije jasno razjašnjeno zašto, ali se većina mokraćnog kamenja stvara u sterilnom urinu kod mačaka. Pretpostavlja se da su za formiranje urolita tj. mokraćnog kamenja kod mačaka odgovorni metabolički faktori, stres, ishrana, infekcija i sl. Ti faktori dovode do alkalizacije mokraće i čine je pogodnom za formiranje struvitnih urolita. 

mokracni kristali kod macaka

                                                                                                    izvor: https://animaloptionsvetclinic...

• Hrana je jedan od načešćih uzrok nastanka struvitnih urolita kod mačaka. Mokraćno kamenje kod mačaka se formira kada u hrani ima previše magnezijuma, fosfora, kalcijuma, natrijuma, hloridima i vlaknima, a osrednja ili nedovljna količina proteina. Visoka sposobnost sjedinjavanja mineralnih soli u mokraćnoj bešici mačaka i predhodno naveden oblik ishrane dovode do povećanog rizika nastanka urolita ili mokraćnog kamenja kod mačaka. Za razliku od pasa kod kojih su uroliti propraćeni infekcijom, kod mačaka to nije slučaj.
• Metabolički faktor je povećanje pH urina mačaka preko 6,5 i urin postane alkalan. Alkalan urin je najčešće pogodna sredina (bazna sredina) za nastajanje struvitnih urolita. Dodatni faktori koji doprinose alkalinizaciji urina su prethodno navedena ishrana i neki lekovi predviđeni za bubrežne bolesti.
• Infekcija kao faktor nastanka struvitnih urolita kod mačaka je veoma česta. Mokraćno kamenje nastaje najčešće kad bakterije kao što su Staphilococcus i Proteus proizvedu ureazu. Ureaza povećava koncentraciju amonijuma u urinu mačaka koja za krajnji cilj ima povećanje pH urina mačaka i formira pogodnu sredinu za nastajanje struvitnih urolita.
Nastanak urolita kalcijum-oksalata kod mačaka nije u potpunosti razjašnjen. Smatra se da njihovo nastajanje je posledica prezasićenja urina kalcijumom i oksalatom. Faktori koji dovode do formiranja oksalatnih urolita kod mačaka su:
• Povećan unos oksalata u ishrani mačaka
• Metabolizam vitamina C, glicina i glioksilata može povećati proizvodnju i izlučivanje oksalata
• Pojačana absorpcija oksalata iz creva može da se javi usled nedovoljnog unosa kalcijuma u organizam
• Izlučivanja kalcijuma putem mokraće mačaka usled hiperkalcemije
• Dijetalni i metabolički faktori kao kod struvitnih urolita mogu da utiču na nastalak oksalata. Mačke hranjene hranom sa niskim udelom natrijuma ili sa malo kalijuma ili načinom ishrane formulisanim da maksimalizuju kiselost urina su u povećanom riziku. Pored toga, metabolička acidoza povećava mobilizaciju kalcijuma iz kostiju i doprinosi hiperkalciuriji kao i smanjenom izlučivanju citrata u urinu mačaka

Faktori rizika za struvitno mokraćno kamenje kod mačaka

Uroliti struvita
•Starost: Najčešće stvaranje struvitnih urolita kod mačaka je između 2. i 7. godine starosti.
•Pol: Statistika ukazuje da ženke i rano kastrirani mačori imaju povećani rizik za stvaranje struvitnih urolita

•Rasa: Rase mačaka za koje se smatra da imaju smanjen rizik za nastanak struvitnih urolita su: burmanske, perzijske, himalajske, reksovske, abesinske, ruske plave, birmanske i sijamske. Međutim, jedna studija pokazala je da su sijamske mačke u povećanom riziku od stvaranja struvitnih urolita
•Istovremena infekcija: Faktori rizika za infekcije urinarnog trakta zajedno sa struvitnim mokraćnim kamenjem kod mačaka uključuju: ženski pol, persijsku rasu, povećanje starosti, smanjenje telesne težine, hroničnu bolest bubrega, hipertireoidizam i dijabetes melitus Uroliti kalcijum-oksalata
• Starost: Starije mačke između 8 i 12 godina najčešće imaju urolite kalcijum-oksalata.
• Pol: Muške mačke najčešće razvijaju urolite kalcijum-oksalata.
• Rasa: Čini se da je kod domaćih kratkodlakih, srednje dlakavih i dugodlakih mačaka, veća verovatnoća da će razviti kalcijum-oksalatni urolit od struvitnog, dok su muške i ženske čistokrvne mačke (npr. persijske, himalajske, burmanske , mačke ragdoll) podložnije stvaranju ovih urolita.
• Istovremeni uslovi: Iako se čini da je istovremena infekcija urinarnog trakta retka kod mačaka sa kalcijum-oksalatnim urolitima, mnoge mačke sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom imaju i kalcijum-oksalatne nefrolite.

Klinička slika struvitnih i oksalatnih mokraćnh kristala (urolita) kod mačaka?

Klinička slika kod mačaka zavisi od broja, veličine, lokacije i strukture urolita. Mokraćni kristali odnosno uroliti koji su zaobljeni i koji se nalaze u mokraćnoj bešici ili bubrežnoj karlici mačaka ne prave neke veće iritacije. Veći broj oštrih urolita pravi mnogo veće probleme i iritacije kod mačaka, a mogu se zakomplikovati infekcijama urinarnog trakta.
Kristalurija ili stvaranje mokraćnih kristala u urinu mačaka može rezultirati belim ili mutnim urinom ukoliko se sumnja na kristaluriju ili je urin koncentrovan.
● Uroliti ili mokraćno kamenje u mokraćnoj bešici mačaka mogu biti povezani sa smanjenim, otežanim i bolnim mokrenjem kao i prisustvom sveže krvi zbog zapušenja mokraćnih puteva.
● Uroliti u gornjem urinarnom traktu mačaka mogu biti povezani sa mokrenjem krvi ili bubrežnim bolom.
● Uroliti kod mačaka možda nisu povezani sa kliničkim znacima

Dijagnostikovanje struvitnih i oksalatnih mokraćnh kristala (urolita) kod mačaka

Mokraćni kristali kod mačaka se identifikuju mikroskopskim ispitivanjem sedimenta urina.
● Struvitni uroliti kod mačaka su obično u obliku nepravilnog oblika ili amorfni i javljaju se u neutralnom do alkalnom (baznom) pH.
● Uroliti kalcijum-oksalata kod mačaka su obično okruglog ili su „kvadratnog oblika“ i javljaju se u kiselom pH.
● Kristali mogu nastati usled promene pH ili temperature nakon sakupljanja urolita
● Za tačnu interpretaciju kompletna analiza urina mačaka uključujući i mikroskopsko ispitivanje sedimenta treba obaviti na sveže prikupljenom uzorku kako bi rezultati bili precizniji
Od dijagnostičkih metoda koje se koriste za dijagnostikovanje struvitnih i oksalatnih mokraćnh kristala kod mačaka su:
● Ultrazvučna dijagnostika
● Rendgen

Tretiranje struvitnih i oksalatnih mokraćnih kristala (urolita) kod mačaka

Kalcijum oksalatni uroliti kod mačaka se u velikom broju slučajeva rešavaju hirurškim vađenjem urolita dok se struviti ukoliko nisu preterano veliki mogu korigovati specijalnom ishranom. Nakon što vaš veterinar pregleda vašu mačku i potvrdi da se radi o urolitima onda se po preporuci pristupa daljem održavanju i tretiranju problema. Specijalna ishrana tj. ishrana veterinarskom hranom za mačke je jedna od najčešćih načina rešavanja struvitnih urolita. A kontrola bi trebala da se sprovodi na 2-4 nedelje. 

Preporučena hrana za kamen u mokraćnoj bešici i mokraćnim putevima kod mačaka:

Poručite online↓

hills c/d urinary hrana za mačke royal canin urinary s/o hrana za mačke vet life struvite hrana za mačke  vet life struvite management hrana za mačke

 Hills C/D urinary care          Royal canin urinary S/O              Vet life struvite             Vet life struvite management

Hill's® Prescription Diet® C/D Multicare Urinary Care Cat, ROYAL CANIN Urinary Cat S/O, VET LIFE Feline Struvite i Struvite Menagement, Pro Plan Urinary® St/Ox® Dry Feline Formula, TROVET Urinary Struvite i raznih drugih proizvođača veterinarskih hrana ili dijeta za mačke, koje dorinose otapanju urolita u mokraćnoj bešici kao i kasnijem održavanju tj. sprečavanju ponovnog nastanka mokraćnog kamenja (urolita) kod mačaka. Pored veterinarskih dijeta postoje razni suplementi kao dopunsko sredstvo hrani, koji smanjuju stvaranje mokraćnog kamenja kod mačaka i pružaju potporu bubrežnih funkcija kod mačaka. Svakako pre bilo koje upotrebe medicinske hrane posavetujte se sa vašim veterinarom, a kod nas u Happy Dog Club – u su vam na raspolaganju naši veterinari koji će vam rado pomoći pri izboru odgovarajuće veterinarske dijete.
izvor: https://todaysveterinarypracti...